Taith

Mwynhewch harddwch yr ardal ar y dŵr, gyda'n teithiau - y mae pob un ohonynt yn gadael Llansteffan a Glanyfferi. Rydym yn ychwanegu rhagor o deithiau yn y dyfodol, felly dewch nôl i weld beth sy'n newydd.
River Towy at Sunset

1 Awr – Mordaith y Tywi

Dewch ar fordaith ar yr afon Tywi i gael blas ar gyfoeth hanes yr afon hiraf - ac un o'r afonydd mwyaf godidog - yng Nghymru.

Mae amrywiaeth helaeth o fywyd gwyllt i'w weld ar y glannau a'r coedwigoedd cyfagos, megis y crëyr glas, y crëyr mawr gwyn, bilidowcar, dyfrgwn a Pete y morlo llwyd.

Kidwelly Quay
View from Laugharne
Mae ein amserlen bresennol o deithiau i weld isod.
Choose Your Travel Date of
Reset Filters
Type of Trip Date Start & Finish Times Departure Point Trip Duration