Cysylltwch â Ni

Siaradwch â'r Criw

I siarad â'r criw am amseroedd hwylio a byrddio, mae'n gyflymach i gysylltu â nhw trwy ein tudalen Facebook.

Gallwch hefyd gadw lan gyda'r holl newyddion diweddaraf trwy ddilyn ni ar Facebook, Twitter neu Instagram.

Facebook:  Carmarthen Bay Ferries
Instagram: carmarthenbayferries
Twitter: @tywifferi

Mae manylion y lleoliad ar gyfer byrddio'r fferi ym mhob pentref i'w gweld isod.

 

Llansteffan

Mae'r fferi yn ymadael o draeth Llansteffan yng nghornel deheuol y maes parcio.

 

Glanyfferi

I ddal y fferi o Lanyfferi, croeswch dros y groesfan lefel ac ewch i ochr chwith y traeth.

 

Fferïau Bae Caerfyrddin

Mae'r Glansteffan yn cael ei redeg gan Gwmni Buddiant Cymunedol - Fferïau Bae Caerfyrddin. I gysylltu â nhw, gallwch ddefnyddio'r ffurflen i'r dde, neu'r wybodaeth isod:
Carmarthen Bay Ferries CIC
Calon Y Fferi Carmarthen Road Ferryside Carmathenshire SA17 5TE
Rhif Ffôn: 01267 874 010