Fferi

Glansteffan - the Ferryside - Llansteffan Ferry

Mae'r fferi yn teithio ar draws yr Afon Tywi rhwng pentrefi Glanyfferi a Llansteffan yn Sir Gaerfyrddin. Gellir cychwyn taith yn y naill bentref neu'r llall.

Sailings take place when the tide allows. You can see details of the current timetable and ticket prices here.

Bydd y man esgyn ar gyfer y fferi yn y ddau bentref yn amrywio yn ôl cyflwr y llanw a dylai defnyddwyr aros yn y "mannau ymgynnull" a fydd yn cael eu marcio gan faneri amlwg a / neu gazebo gyda logo Bae Caerfyrddin.

Llansteffan

Mae man cyfarfod y fferi yn Llansteffan o'r traeth gerllaw prif faes parcio'r traeth.

 

Glan Y Fferi

Bydd y fferi yn gadael o'r traeth dros y croesfan drên, ger y wal gerrig mawr. Pan fo'r llanw yn gorchuddio ar yr ardal hyn, bydd y fferi yn gadael o'r traeth, i'r gogledd o'r hen gwch pysgota mawr rhydlyd.

Mae gan y cwch lle i hyd at 4 beic, mae hyn wrth gwrs yn amodol bod lle ar gael i'w cludo.

Mae'r ddau bentref yn gyrchfan gwych i feicwyr, mae'r ddau ar y Llwybr Beicio Cenedlaethol sy'n rhedeg o Lundain i Abergwaun.

Mwy o wybodaeth am gario beiciau ar y fferi >>

The Carmarthen Bay Ferry