Taith

Mwynhewch harddwch yr ardal ar y dŵr, gyda'n teithiau - y mae pob un ohonynt yn gadael Llansteffan a Glanyfferi. Rydym yn ychwanegu rhagor o deithiau yn y dyfodol, felly dewch nôl i weld beth sy'n newydd.
River Towy at Sunset

30 Munud – Mordaith y Tywi

Dewch ar fordaith hanner awr ar afon y Tywi i gael blas ar gyfoeth hanes yr afon hiraf - ac un o'r afonydd mwyaf godidog - yng Nghymru.

Mae amrywiaeth helaeth o fywyd gwyllt i'w weld ar y glannau a'r coedwigoedd cyfagos, megis y crëyr glas, y crëyr mawr gwyn, bilidowcar, dyfrgwn a Pete y morlo llwyd.

Mordaith bore i Gydweli

Dewch i ymlacio am 2 awr i fewn i aber y Tair Afon ac ymlaen i Gei Cydweli, lle chreodd Prif Beiriannydd Thomas Kymer, y gamlas cyntaf yng Nghymru yma ym 1768.

Yn ogystal â'r gamlas a'r dociau a adferwyd yn rhannol, bydd gennych olygfeydd o Castell Normanaidd hyfryd Cydweli ac eglwys hardd y 13eg ganrif yn Sain Ismael.

Kidwelly Quay
View from Laugharne

2 Awr - Mordaith Talacharn

Mwynhewch 2 awr tawel yn aber y Tair Afon, ac i dref hanesyddol Talacharn. Nid yw'r cwch yn glanio yma, ond mae golygfeydd gwych o’r dŵr.

Galwch gweld tŷ cwch Dylan Thomas a'r castell mawreddog ag adeiladwyd yn 1116.

Mae ein amserlen bresennol o deithiau i weld isod.
Choose Your Travel Date of
Reset Filters
Type of Trip Date Start & Finish Times Departure Point Trip Duration