Cwrdd â’r Criw

Photo of Anne

Anne - Capten

Mae gan Anne, sy’n siaradwraig Cymraeg, a chyn ddisgybl Ysgol Gyfun Bro Myrddin, gymwysterau morwrol cryf. Bu'n gweithio yng Nghofrestrfa Asiantaeth Morwrol a Gwylwyr y Glannau yng Nghaerdydd ac yng Nghanolfan Gweithrediadau Gwylwyr y Glannau yn Aberdaugleddau.

Yn dilyn cyfnod hyfforddiant yn Academi Hwylio y DU, fe aeth ati i wasanaethu ar wahanol longau Sgwadron Gwarchod y Gororau dramor, ac yn nyfroedd y DU, ac mae wedi bod yn rhan o nifer o weithredoedd gorfodaeth cyfreithiol yn ogystal ag ymgyrchoedd dyngarol. Mae Anne hefyd yn Swyddog Achub Gwylwyr y Glannau gyda Gwylwyr y Glannau Llansteffan.

Dave - Sgipiwr Rhan Amser

Magwyd Dave ym Mhorth Tywyn ac mae nawr yn byw yng Nglan y Fferi. Mae'n gweithio'n rhan-amser fel darlithydd ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ac mae'n uwch-aelod o griw Bad Achub Annibynnol Glan y Fferi.

Mae Dave yn hyderu y gall ychwanegu at brofiad teithwyr y fferi gyda'i wybodaeth o hanes a bywyd gwyllt lleol.

Photo of Dave
Photo of Liam

Liam - Criw Llawn Amser

Cafodd Liam ei fagu yn Llansaint uwchlaw Bae Caerfyrddin. Cyn-ddisgybl Ygsol Gyfun Bro Myrddin, mae Liam wedi bod yn pysgota am eog a sewin ar afon Tywi yng Nglan y Fferi ers dros ugain mlynedd.

Mae Liam erioed wedi tynnu coes mai'r aber yw ei swyddfa llawn-amser - ac erbyn hyn mae hynny'n wir!

Chris - Criw Rhan Amser

Mae Chris yn byw yn Llansteffan ac yn aelod o Dîm Achub Gwylwyr y Glannau Llansteffan - wedi'i hyfforddi fel technegydd achub dŵr a mwd.

Mae'n hwyliwr dingi brwd ac yn canŵio, ac mae'n aelod o Gôr Meibion Llanelli.

Photo of Chris